ARCHITEKTURA SZERSZEGO PLANU

Rdzeń archibiuro.com to czwórka doświadczonych projektantów o uzupełniających się kompetencjach. Obecny kształt zespołu prowadzącego pracownię uformował się w 2012r, kiedy do Andrzeja Klimiuka i Kamy Burdy dołączył Mateusz Herbst.

Naszym atutem jest doświadczenie projektowe wynikające z pracy przy dużych i złożonych projektach gmachów użyteczności publicznej, komercyjnych inwestycjach mieszkaniowych, opracowaniach urbanistycznych, dużych zakładach przemysłowych, jak również projektach o mniejszej skali. To właśnie różnorodność i unikalność dotychczasowej drogi zawodowej poszczególnych członków zespołu powoduje, że zawsze jesteśmy w stanie efektywnie wypracować optymalne rozwiązanie projektowe, dostosowane do indywidualnego kontekstu funkcjonalno – przestrzennego i potrzeb klienta.

Uważamy, że każdy projekt ma swój punkt równowagi. Punkt, w którym specyfika zadania spotyka się z potrzebami inwestora. Nasza ambicją jest jego odnalezienie. Celem jest tworzenie dobrej przestrzeni dla konkretnych ludzi, funkcji i procesów, osadzonych w konkretnym miejscu -w sposób biorący pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, czas, ramy prawne i techniczne. Aby to osiągnąć, tworzymy dokumentację projektową o wyjątkowym standardzie i staramy się być aktywnym, twórczym i wiarygodnym partnerem dla naszych klientów na każdym etapie projektowania.

Każda wpółpraca rozpoczyna się od pierwszej rozmowy – zapraszamy.

ANDRZEJ KLIMIUK

Urodzony w 1971 roku w Białymstoku. W 1996 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1995-2002 pracował w pracowni „M.BudzyńskI, Z.Badowski – Architekci” przy projektowaniu min. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Sądu Najwyższego, Ambasady RP w Berlinie, budynku Wydziału Prawa UW. W 2001 roku zdał egzamin na uprawnienia projektowe. Własna praktyka projektowa od 2003 roku, najpierw pod nazwą „3A-Pracownia Projektowa”, a następnie wspólnie z Mateuszem Herbstem i Kamą Burdą „archibiuro.com” od 2010 roku

KAMA BURDA

Urodzona w 1981 roku w Kielcach. W 2004 roku ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 2005-2008 pracowała w biurach projektowych w Irlandii, najpierw w Flynn & Shaw Architects, a następnie w SDA O’Flynn Architects. Od 2009 roku praktyka w pracowni „3A-Pracownia Projektowa” przekształconej później w „archibiuro.com”. W 2015 roku uzyskała uprawnienia projektowe.

MATEUSZ HERBST

Urodzony w 1977 roku w Warszawie. W 2003r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (wyróżnienie Ministra Infrastruktury oraz w konkursie im. M.Baczko i P.Zakrzewskiego).
Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w latach 2001-2003 w pracowni PWA sp. z o.o. Po zakończeniu studiów pracował w firmie Staniszkis – Architekt, następnie w warszawskiej filii francuskiej pracowni Valode et Pistre oraz, w latach 2006 – 2010, w pracowni prof. Marka Budzyńskiego. Po 2010 działalność własna oraz współpraca z wieloma firmami (m.in. PALK, paryska pracownia Archi5, Archibiuro.com, Piotr Hardecki architekt). Od 2012 współtworzy archibiuro.com.
W dotychczasowej praktyce projektowej zajmował się zarówno projektowaniem architektonicznym (zabudowa mieszkaniowa, obiekty użyteczności publicznej) jak urbanistycznym (analizy i koncepcje urbanistyczne oraz opracowania studialne). Współtworzył m.in. projekty Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Kampusu UwB w Białymstoku (współpraca autorska) i wielu innych.
Współautor wielu nagrodzonych prac konkursowych, a także laureat 11-tej edycji konkursu Europan.
Od 2008r. Praca dydaktyczna na WAPW – prowadzenie zajęć z projektowania architektonicznego (zabudowa mieszkaniowa i użyteczność publiczna) i urbanistycznego, najpierw na stanowisku asystenta prof. Marka Budzyńskiego, później jako wykładowca.
Od 2011r. uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń, członek MOIA.

PIOTR KOWALCZYK

Rocznik 1962. Dyplom magistra inżyniera architekta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1988). Uprawnienia projektowe bez ograniczeń od 1994. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Wieloletni współpracownik prof. M. Budzyńskiego. Pracował w Cecil Denny Highton Ltd., Studio Quadra Sp. z o.o. i innych. Posiada szerokie doświadczenie w projektowaniu obiektów handlowych, wielofunkcyjnych, użyteczności publicznej, inwestycji komercyjnych w Polsce, Rosji, Niemczech, na Ukrainie i Węgrzech. Biegła znajomość języka angielskiego. Swoboda w kontaktach międzynarodowych. Kompetencje w zakresie koordynacji i zarządzania projektami złożonych zamierzeń inwestycyjnych.