BUDYNKI USŁUGOWE/BIUROWE/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Konkursy 

Oranżadziarnia

OBIEKT: budynek usługowy – dom kultury z restauracją

LOKALIZACJA: Iwkowa

INWESTOR: Gmina Iwkowa

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: ok.1100m2

PROJEKT KONCEPCYJNY: 2014

Projekt przygotowany został w ramach konkursu zorganizowanego przez gminę. Ze względu na kontekst przestrzenny inwestycji szczególny nacisk w projekcie położono na jej harmonizujący i porządkujący wpływ na przestrzeń publiczną. Istotą poszukiwań projektowych było więc uzyskanie formy o syntetycznym, wręcz manifestacyjnie prostym wyrazie, która jednocześnie w czytelny i wyrazisty sposób łączyłaby w sobie elementy budujące unikalny („ikoniczny”) wizerunek z odwołaniami do lokalnej tradycji budowlanej oraz historii i tożsamości Iwkowej.