BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 

hale magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym

LOKALIZACJA: Święcice

INWESTOR: prywatny

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 5 750m2

PROJEKT KONCEPCYJNY: 2023

Projekt zakłada budowę dwóch budynków składających z części magazynowej i biurowo-socjalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Koncepcja przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowego podziału wewnątrz budynków na dwie niezależne części funkcjonalne dla każdego z budynków. Takie rozwiązanie umożliwia elastyczność w użytkowaniu każdej z hal.