BUDYNKI USŁUGOWE/BIUROWE/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Konkursy 

Nowa Siedziba Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

INWESTOR: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 15 750m2

PROJEKT KONKURSOWY: 2022

Projekt przygotowany został w ramach konkursu zorganizowanego przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie na jego nową siedzibę. Założenia konkursu wymagały harmonijnego połączenia różnych ról projektowanego budynku – obiektu publicznie dostępnego (audytorium, sale konferencyjne, laboratorium edukacyjne, miejsca wystaw i prezentacji), ale zawierającego również strefy zamknięte o przeznaczeniu badawczym o funkcjach biurowej i laboratoryjnej.