BUDYNKI JEDNORODZINNE 

dom jednorodzinny w Izabelinie

OBIEKT: budynek jednorodzinny

LOKALIZACJA: Izabelin

INWESTOR: prywatny

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 500m2

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2014

REALIZACJA: 2014-2016

Utrzymany w konwencji modernistycznej, budynek składa się z dwóch brył, zróżnicowanych ze względu na relację do stron świata i działki.  Zorientowana na ulicę dojazdową część północna jest zwartą, litą bryłą, zaś otwierająca się na stronę południową część granicząca z ogrodem jest delikatną, ażurową strukturą o wieloplanowym charakterze, formowanym przez zewnętrzny “portyk” podtrzymujący głęboki okap oraz wycofaną w stosunku do niego płaszczyznę ścian zewnętrznych. Nieregularnie rozmieszczone, smukłe kolumny  “portyku” o różnej szerokości korespondują z istniejącymi na działce pniami licznych sosen. Obie części (północną i południową) łączy przeszklona szczelina doświetlająca wewnętrzny trakt komunikacyjny budynku. Elementem spajającym pod względem formalnym całość jest konsekwentne przeprowadzenie zróżnicowania materiałowego płaszczyzn elewacji na różnych planach (płaszczyzn zewnętrznych tworzących zewnętrzne gabaryty obu brył oraz fragmentów elewacji cofniętych w stosunku do nich).