BUDYNKI USŁUGOWE/BIUROWE/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Hotel w Białowieży

OBIEKT: hotel 3*

LOKALIZACJA: ul. Waszkiewicza, Białowieża

INWESTOR: Constans Group

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 2700m2

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2010

REALIZACJA: 2012-

Obiekt zaprojektowano nawiązując do charakterystycznej zabudowy Białowieży: budynków drewnianych w konstrukcji wieńcowej, murowanych z czerwonej cegły budynków carskich, stosowanym w elewacjach kamieniu polnym łamanym.
Zespół pensjonatu tworzą dwie bryły przekryte dachem spadzistym, połączone łącznikiem i oranżerią. Budynek znajdujący się od strony ulicy pełni funkcję recepcyjną, gastronomiczną, rekreacyjną i techniczną, natomiast w wychodzącym na teren zielony drugim budynku znajdują się pokoje noclegowe dla gości. Forma obiektu wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu, dzięki któremu uzyskano dodatkową kondygnację w części hotelowej.