Budynki wielorodzinne Konkursy 

MIESZKANIE PLUS

KONKURS NA OPRACOWANIE DOMU MODELOWEGO – I NAGRODA EX AEQUO

INWESTOR: BGK Nieruchomości

PROJEKT KONKURSOWY: 2017

Konkurs na modelowy budynek dla programu Mieszkanie Plus rozumieliśmy przede wszystkim jako pytanie o efektywny ekonomicznie model strukturalny o dużych możliwościach dostosowywania się do różnorodnej sytuacji planistycznej.

Zgodnie z założeniami Organizatora rozwiązanie zakładało prefabrykację, jednak postanowiliśmy unikać sztywnych układów ściennych na rzecz prefabrykowanego szkieletu. Dzięki temu możliwe było uzyskanie zróżnicowanej typologii mieszkań o racjonalnych powierzchniach, ale jednocześnie podatnych na przekształcenia wynikające ze zmiennych w czasie potrzeb mieszkańców. Aby spełnić niezwykle rygorystyczne założenia ekonomiczne konkursu dążyliśmy do stworzenia modelu opartego o wykorzystanie prostych i powtarzalnych elementów.

Zaproponowane układy konstrukcyjne, oparte na prefabrykowanych belkach hybrydowych, pomimo ograniczonej różnorodności w typologii słupów, modułów konstrukcyjnych i biegów schodowych, dają możliwość dosyć swobodnego kształtowania brył budynków, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie dobrej efektywności wykorzystania powierzchni rzutu.

Staraliśmy się wytworzyć układy urbanistyczne silnie różnicujące nastrój przestrzenny odmiennych stref – od kształtowanych równymi, zamkniętymi pierzejami przestrzeni publicznych ulic dojazdowych, przez mniej rygorystycznie ukształtowane przestrzenie półpubliczne, do zielonych wnętrz kwartałów, których nieformalny wyraz podkreśla zastosowany system stalowych balkonów dostawnych. W przypadku przeprowadzonej w 2 etapie konkursu Katowickiej implementacji modelu, zdecydowaliśmy dodatkowo o wyraźnych odwołaniach kolorystycznych do lokalnej zabudowy, jak również śląskiej tradycji malowania glifów i ram okiennych oraz detali architektonicznych. Uważamy bowiem za szczególnie ważne – zwłaszcza w przypadku modelu zabudowy przewidywanego dla zróżnicowanych lokalizacji – aby jego wyraz, struktura przestrzenna i forma, pozostawał zmienny, w zależności od kontekstu w którym zostanie użyty.