Budynki wielorodzinne 

Obwodowa 10

OBIEKT: budynek mieszkalny wielorodzinny z usługą

LOKALIZACJA: ul. Obwodowa, Warszawa

INWESTOR: Obwodowa 10 sp. z o.o.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 500m2

ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH: 9

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2015

REALIZACJA: 2015-2016

Projekt jest poszukiwaniem właściwej skali i nastroju łączącego nową zabudowę i intensywność z kameralną skalą i rozdrobnieniem dotychczasowego krajobrazu ulicy. Z tych względów zaproponowano rozbicie zwartej bryły obiektu na dwie odmienne kolorystycznie i lekko zróżnicowane wysokościowo części. Planowany obiekt z jednej strony kontynuuje i podbudowuje główne zasady przestrzenne (linia pierzei ulicznej, wysokość nawiązująca do nowej zabudowy) a z drugiej stara się uniknąć monotonii i urozmaicać przestrzeń ulicy ukształtowaniem parteru formującym niewielki „placyk” przed lokalem usługowym i strefą wejściową.