Budynki wielorodzinne 

Zielony Nugat V

OBIEKT: zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i szeregowej

LOKALIZACJA: ul. Nowoursynowska

INWESTOR:SIM URSYNÓW (projekt budowlany) ROGOWSKI-DEVELOPMENT VI (projekt wykonawczy i realizacja)

projekt we współpracy z „Pro Witaszewscy Architekci

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA: 18000m2

ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH: 190

ILOŚĆ LOKALI USŁUGOWYCH: 5

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2009/2015

REALIZACJA: 2016 –

Zespół zabudowy wielorodzinnej „Zielony Nugat V” z dwoma wewnętrznymi dziedzińcami i zabudową jednorodzinną zlokalizowaną od strony skarpy, stanowi kontynuację osiedli Zielony Nugat pomiędzy ul.Rosoła a ul.Nowoursynowską. W parterze od strony ulicy Nowoursynowskiej zlokalizowano lokale usługowe.
Kształtowanie wnętrza osiedla podporządkowano zasadzie rozdziału ruchu pieszego od kołowego – ruch pieszy skierowano do wewnątrz zespołu a ruch kołowy i obsługa techniczna mieszkań – od strony zewnętrznej.
Projektując zabudowę wielorodzinną podjęto próbę uporządkowania zewnętrznej przestrzeni osiedla – zbiegu ulic Kokosowej i Nowoursynowskiej.