BUDYNKI USŁUGOWE/BIUROWE/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Remont cerkwi św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

OBIEKT: budynek sakralny

LOKALIZACJA: ul. Wolska, Warszawa

INWESTOR: Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2018

REALIZACJA: 2018-

Cerkiew św. Jana Klimaka jest fragmentem większego zespołu tzw. Reduty Wolskiej w skład której wchodzą : – kościół par. pw. św. Wawrzyńca, cerkiew prawosławna św. Jana Klimaka, cmentarz prawosławny, reduta nr 56 (szańce ziemne, wały i fosa). Zespół został wpisany do rejestru zabytków 20.08.2003 pod nr rej. A-54.

W związku ze złym stanem technicznym budynku podjęto prace remontowe polegające m.in.:
– osuszeniu fundamentów wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnych,
– wzmocnienie konstrukcji bębna kopuły
– remoncie więźby dachowej w głównej kopule i dach przekrywających transepty,
– naprawie poszycia dachowego,
– naprawie i uzupełnieniu ubytków elewacji,
– konserwacji stolarki okiennej,
– naprawie fresków autorstwa Jerzego Nowosielskiego w dolnej cerkwi,
– transferze fresku celem powiększenia nawy w dolnej cerkwi.

Prace remontowe są w toku.