BUDYNKI JEDNORODZINNE 

Osiedle domów jednorodzinnych w gminie Piaseczno

OBIEKT: zespół budynków jednorodzinnych

LOKALIZACJA: gmina Piaseczno

TEREN INWESTYCJI: 7ha

ILOŚĆ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH: 42

ILOŚĆ BUDYNKÓW MIESZKALNO-USŁUGOWYCH: 1

ILOŚĆ LOKALI MIESZKALNYCH: 85

ILOŚĆ LOKALI USŁUGOWYCH: 1

PROJEKT KONCEPCYJNY: 2022

Zaprojektowano zespół mieszkaniowy składający się z 42 budynków jednorodzinnych dwulokalowych i jednego budynku mieszkalno-usługowego. Ze względu na uwarunkowania w centralnej części osiedla zlokalizowano teren rekreacyjny dostępny dla wszystkich mieszkańców. Układ komunikacyjny rozdzielono na wewnętrzną ulicę, łączącą obwodowo wszystkie budynki oraz na nieformalne dojścia piesze umożliwiające szybkie dojście do terenów rekreacyjnych.