BUDYNKI USŁUGOWE/BIUROWE/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Ośrodek laboratoryjnych badań diagnostyki medycznej ALAB

OBIEKT: budynek laboratoryjno-biurowy

LOKALIZACJA: ul. Zawodzie, Warszawa

INWESTOR: ALAB Inwestycje Sp. z o.o.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 5100m2

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2019

Kształt projektowanego budynku jest efektem możliwości wynikających z wielkości, kształtu oraz otoczenia terenu inwestycji, a także zapisów ważnej decyzji o warunkach zabudowy. Forma architektoniczna jest podporządkowana funkcji mieszczących się wewnątrz.
Budynek zaprojektowano w formie zwartej bryły na rzucie w kształcie bliskim prostokątowi. Obrys parteru jest mniejszy od obrysu kondygnacji wyższych, tworząc w części wschodniej
obiektu rodzaj podcienia wykorzystanego jako otwarty parking służący przede wszystkim pojazdom kurierskim. Pierwsze piętro wypełnia w całości obrys budynku, podczas gdy na poziomie drugiego piętra zaprojektowano dwa wewnętrzne dziedzińce. Dziedzińce te (rozdzielone korytarzem łączącym strefy biurowe) umożliwiają doświetlenie światłem słonecznym znajdujących
się wokół pomieszczeń,a poprzez zastosowane świetliki dachowe pomieszczeń laboratoryjnych znajdujących się na poziomie pierwszego piętra.