BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 

Zakład produkcyjny włókniny biodegradowalnej

OBIEKT: budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalnym

LOKALIZACJA: Pomiechówek

INWESTOR: Tricell Nonwovens sp. z. o.o.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 11 400m2

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2021

REALIZACJA: 2021-

Zaprojektowany obiekt składa się z części magazynowych, produkcyjnej oraz socjalno-technicznej wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Formę budynku podporządkowano względom funkcjonalnym. Hale produkcyjne i magazynowe są typowymi konstrukcjami obudowującymi linie produkcyjne i magazyny. Budynek socjalno-techniczny zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej z wyróżnieniem elewacji frontowej.