BUDYNKI PRZEMYSŁOWE BUDYNKI USŁUGOWE/BIUROWE/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Zielone Centrum Danych

OBIEKT: budynek przechowywania danych

LOKALIZACJA: Michałowo

INWESTOR: EkoDane sp. z. o.o.

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 2 750m2

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 2022

Ideą wiodącą projektu było takie ukształtowanie budynku, które, nie ukrywając jego industrialnego przeznaczenia, pozwoliłoby jednocześnie wpisać go w krajobraz podlaskich pól i lokalny kontekst. Wyraźnie wydzielone zostały dwie części:
biurowa o formie będącej reminiscencją podlaskich pól układających się na polodowcowych wzniesieniach, nawiązująca też formą do piwnicy / ziemianki (tzw. pohreb), charakterystycznego elementu podlaskiej zagrody oraz poprzez zastosowane materiały elewacyjne przywołujące lokalne tradycje budowlane
oraz technologiczna o współczesnym charakterze.

Projekt budynku zakłada zastosowanie rozwiązań energooszczędnych i zmiejszających jego wpływ na środowisko. Elewacje części technologicznej obłożone będą powłoką żaluzji zewnętrznych zacieniających oraz fotowoltaicznych w celu zacienienia elewacji i ograniczenia zysków ciepła z jej nagrzewania. Część biurowa będzie obsypana w dwóch stron ziemią przechodzącą płynnie w dach zielony, co korzystnie wpłynie na utrzymanie naturalnego komfortu termicznego.